В Регионален исторически музей-Хасково се проведе работна среща между специалисти от отдел „Етнография” и екип на Етнографски музей на открито „Етър”. Представена бе експозицията за производство на масло от сусам и архивни материали от проучванията на дългогодишния директор на музея – доц. Георги Граматиков.

Посещението в Хасково е свързано с идеята да бъде преустроена и подобрена експозицията в статичната шарладжийска работилница на Занаятчийската чаршия в ЕМО „Етър”.

„Как се вади шарлан” е инициатива на габровския етнографски музей, за която Министерство на културата отделя средства по проектна сесия „За частично финансиране на проекти в областта на музейното село и изобразителните изкуства”.