Голямо дарение от правна литература получи Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“. То бе обявено по време на Националната конференция на Висшия адвокатски съвет, която се проведе на 10 и 11 юни в Габрово.

Книгите са на историко-юридически и значими правни теми в съвременността в условията на нашето членство в Европейския съюз. След необходимата библиотечна обработка изданията ще бъдат предоставени на читателите на библиотеката.