Доброволците от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово се включиха в тридневен обучителен семинар на тема „Личностно развитие - учене чрез опит, обмяна на добри практики за ефективна превенция“. Семинарът се проведе в периода 7 - 9 април 2017 г. в Стара Загора, с участието на доброволци от Младежките съвети по наркотични вещества от Ямбол, Кърджали, Хасково, Разград и Стара Загора.

Обучението включваше тренинги за превенция употребата и злоупотребата с психоактивни вещества, представяне на превантивни дейности в училищна и извънучилищна среда от всеки град–участник. Габровските младежи показаха интерактивни методи и техники за превенция на рисковото поведение, включени в превантивната програма „Информираният избор“ на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Габрово.

Семинар бе част от превантивната програма „Мрежата срещу дрогата“, която цели ежегодно да събира и обучава доброволци от цялата страна, работещи по превенция на зависимостите. Чрез „Мрежата“ младите хора имат възможността да популяризират своите дейности, както и да обменят помежду си опит и добри практики в работата си сред връстници. Програма „Мрежата срещу дрогата” е одобрена и се финансира от Министерство на здравеопазването.

Как се боядисват яйца с естествени багрила в ЕМО „Етър”
12 април 2017
Община Габрово участва в градска среща за предприемаческата среда
13 април 2017