За поредна година Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ – Габрово организира безплатно обучение за придобиване на начални компютърни умения за регистрирани  потребители на библиотеката.

Обучението ще се проведе на 4, 5 и 6 април 2017 г. от 9.30 до 12.30 ч. в обучителния център на библиотеката, оборудван с компютърна и периферна техника, предоставена по Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Желаещите да се включат в него или в предстоящите до края на годината обучения, могат да се запишат на място в информационния център – пл. „Възраждане“ № 23, като единственото изискване е да са регистрирани читатели на библиотеката.

В рамките на три дни курсистите ще придобият основни умения за работа с операционна система, текстообработваща програма,  ползване на електронна поща, както и за търсене на информация в интернет.

Обученията за граждани са сред традиционните инициативи на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“. Тази образователна услуга се предлага като възможност възрастните хора да преодолеят психологическата бариера от новите компютърни технологии и да продължат активния си социален живот, като ползват съвременни средства за комуникация и търсене на информация.

Обучението се провежда в съответствие с целите на Програма “Глоб@лни библиотеки - България” – превръщането на библиотеките в съвременни информационни центрове, място за учене през целия живот и приобщаване на хората от всички възрасти към глобалното информационно общество.