Изпълнен е новият водосток на ул. „Градище“, който ще осигурява безпроблемната проводимост на дерето в участъка от кв. Андреево до ул. „Острец“. Поради големия водосбор при проливни дъждове, в този участък, водният приток не можеше да се отича нормално през стария компрометиран водосток.

По проекта за водния цикъл на гр. Габрово беше изградено ново съоръжение, целта на което е да бъдат предотвратени преливания при високи води и евентуални щети в района. Възстановена бе асфалтовата настилка по ул. „Градище“ в обхвата на строителните дейности.

Приключи проект „155 години Габрово град“ на РИМ-Габрово, в партньорство с Държавен архив – Габрово, Регионална библиотека „Априлов-Палаузов” и АЕК „Етър”
7 август 2015
Балкански фолклорен фестивал „Сватбата – единство и многообразие” в АЕК „Етър” на 29 и 30 август
10 август 2015