Днес започва подготовката за цялостно асфалтиране на кръстовището на бул. Априлов с ул. Райчо Каролев, чиято настилка бе нарушена от извършени аварийни ремонтни работи, в рамките на проекта за водния цикъл на гр. Габрово.

Настилката, както вече бе съобщено, ще бъде възстановена по цялата ширина на пътното платно на булеварда. В началото на следващата седмица ще бъдат изпълнени самите асфалтовите работи.

На 24.02.2015 г. в района на кръстовището възникна авария, която наложи извършване на изкопни дейности. Аварията бе предизвикана от дефектирала муфа, която бе подменена от екипа на строителната фирма, извършила полагането на водопроводната мрежа по бул. Априлов, като част от дейностите по проекта. Тогава Община Габрово информира, че настилката ще бъде възстановена по цялата ширина на пътното платно на булеварда, в обхвата на кръстовището с ул. Райчо Каролев, без да се допуска частично възстановяване в рамките на изкопа, което бе предприето единствено като временна мярка.

Едно от основните изисквания на Община Габрово, при извършване на неотложни ремонтни дейности по цялостно асфалтирани улици, е настилките да бъдат възстановявани в тяхната цялост.

По искане на Община Габрово към момента се отстраняват констатирани дефекти на възстановителни работи в участъци на ул. Македония, на ул. Градище и на кръстовището на улиците Любен Каравелов и Градище, като дейностите по коригиране на завършващия пласт асфалтобетон по ул. Градище ще започнат в края на тази седмица.

Всички корекционни дейности по обекти в обхвата на водния проект, изискани от Община Габрово, се извършват за сметка на фирмите изпълнители.

Община Габрово ще продължи да извършва ежедневен мониторинг на всички строителни обекти, изпълнени по проекта и да изисква корекции на появили се дефекти, съгласно договорните ангажименти на изпълнителите.

 

 

Спортното хале в комплекс „Христо Ботев“ ще бъде обновено по проект за енергийна ефективност
1 юли 2015
Община Габрово изиска от изпълнителя коригиране на констатираните дефекти по тротоарите на ул. Николаевска
2 юли 2015