От днес влиза в сила отвореното споразумение за сътрудничество между селата от мрежата „Приеми ме на село“. Кметски наместници, представители на читалищата от приемните села и кметът на Община Габрово – госпожа Таня Христова сложиха подпис под документа, който регламентира взаимоотношенията между отделните страни, част от инициативата. В нея тази година се включват седем населени места - Поповци, Донино, Съботковци, Харачери, Новаковци, Стоевци и Зая. Шест от тях са от Габровска община и едно от Дряновска.

Според споразумението те ще приемат „внуци назаем” и ще организират техния престой, спазвайки всички изисквания на българското законодателство, гарантирайки сигурността и безопасността на участниците в инициативата. Ще прилагат декларацията за информирано съгласие и етичния кодекс, изготвени от Община Габрово за целите на проекта и ще приемат ролята на Община Габрово като водеща организация в инициативата „Приеми ме на село” и инициатор за създаване на Мрежа „Приемни села в България”.

На срещата присъстваха и част от бабите и дядовците "под наем". Те споделиха идеите, които имат за организиране на времето на своите бъдещи "внучета назаем" и обещаха, че ще покажат, че и бабите разбират от веселие.

Идеята за приемни села в България насърчава общуването, обмяната на опит, опознаването между поколенията и стимулира толерантността, разбирателството, взаимодействието и диалога между тях. И не на последно място - тази инициатива спомага за възпитание на младите хора в труд и уважение към труда. Участниците придобиват нови знания и умения и имат възможността да участват в популяризирането на културното наследство на български народ.

 

 

 

 

Габровските художници гостуват в Плевен
29 юни 2015
Инж. Шосе Педроса: „Пречиствателната станция за питейни води на Габрово е най-добрата в България“
30 юни 2015