Превантивната кампания „Училище за добрини” стартира от началото на пролетта по инициатива на Центърът за обществена подкрепа, Общинският съвет по наркотични вещества и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Трите структури на Община Габрово насочиха усилията си към предпазване и преодоляване на агресивното, рисково и неприемливо поведение сред учениците, провокирайки ги да творят добро и да го споделят.

Кампанията стимулира изявата на качества като толерантност, съпричастност и доброта. Тя е насочена не само към учащите деца и младежи, а се стреми да обхване родители, учители и възрастни. Техните идеи, пример и реална подкрепа биха помогнали „Училище за добрини” да се превърне в една истинска школа за добротворство.

Тринадесет габровски училища участват  в кампанията, която макар и да тръгна твърде плахо, вече набира скорост и акумулира истински добра енергия. От върнат изгубен телефон или флашка и спасено от опасност животинче, до помощ за възрастни и спасени от пътно-транспортни инциденти младежи се простират споделените до момента добри дела.

Дали ще бъдем по-смели добротворци и по-често ще посягаме към кутиите с надпис:

Направих добрина”, „Получих добрина” и „Да направим добрина” времето ще покаже, а до тогава екипът, който работи по превантивната инициатива, Ви обещава добрината да не се отказва! Защото едно училище за добрини не бива да излиза във ваканция.

Реализирането на бъдещите добрини може да се случва с помощта на класа, група приятели, семейство, учители.

И това лято Габрово ще е джаз!
28 май 2015
Първоюнски концерт на ансамбъл "Габровче"
29 май 2015