Единадесет младежи приключиха обучението си по проекта на КНСБ „Шанс за работа-2015“, реализиран в партньорство с Община Габрово. Те получиха удостоверения за придобита квалификация по професия „помощник-възпитател“ от кмета Таня Христова. Петима от тях ще работят на трудов договор за период от три месеца в габровските детски градини „Перуника“ – база 1 и 2, „Радост“, „Мики Маус“ и „Явор“.

Проектът е част от Националния план за действие по заетостта 2015 г. и се финансира от държавния бюджет. Целта му е да се ускори преходът от безработица към заетост, чрез активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработни младежи до 29 години и на безработни лица над 50 години.

По същия проект Община Габрово и КНСБ реализираха и обучения на 12 безработни младежа за професия „Социален асистент”, специалност „Подпомагане на деца” в ЦНСТ кв. Борово и ЦНСТ кв. Трендафил 1, като на 5 от тях също им предстои да влязат в заетост.

Творчески ателиета на улицата на 15 и 16 май
13 май 2015
Постиженията на даровитите габровски деца са вписани в Почетната книга на града
14 май 2015