Шест села от община Габрово ще се включат през 2015 г. в инициативата „Приеми ме на село”.

Четири от селата – Стоевци, Новаковци, Харачери и Съботковци ще приемат младежи на възраст 15-29 г. през месеците юли, август и септември. За участие ще могат да кандидатстват млади хора от цялата страна.

„Приеми ме на село – Джуниър” за деца от 9 до 14 години ще бъде организирано в селата Поповци и Донино през месеците юли и август. Възможност да се включат ще имат деца от град Габрово.

Всички желаещи „внучета назаем” следва да подадат Заявления за участие, които ще бъдат публикувани на сайта на Община Габрово до края на месец май.

„Приеми ме на село” се организира и осъществява за трета поредна година от Община Габрово, с подкрепата на читалищата и кметствата в „приемните” села, и е насочена към разширяване на достъпа на децата и младите хора до българското културното наследство – фолклор, народни традиции, занаяти и обичаи.

В рамките на пет дни децата и младежите ще живеят при баби и дядовци „под наем“ и ще имат възможността, като „внучета назаем“ да се докоснат до същината на най-ценните и изконно български добродетели – трудолюбие, гостоприемство, любов към земята и уважение между хората.

 

Търсят се доброволци за включване в „Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017 г."
4 май 2015
Заповед на кмета относно допускането на строителни отпадъци на общинското депо
5 май 2015