Община Габрово откри процедура за набиране на проектни предложения по Програма Младежки дейности, финансирана от бюджета на Община Габрово за 2015 година.

В конкурсната сесия по Програмата ще бъдат подкрепени проектни предложения, в които планираните дейности са насочени към насърчаване на инициативност и таланти, креативност, изграждане на активна гражданска позиция, подпомагащи личностното развитие на младите хора и тяхното участие в социално-икономическия живот на община Габрово.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за финансиране на проекти по Програма младежки дейности от бюджета на Община Габрово.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.00 часа на 20.03.2015 г. включително.

Пълният пакет документи кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Общината, секция "Младежки дейности " -  ТУК

 

Проф. Георги Чапкънов ще бъде специален гост на премиерата на филма, посветен на Ботю Бараков
20 февруари 2015
Община Габрово кандидатства пред МОСВ и ПУДООС с 14 проектни предложения
20 февруари 2015