На 18 Октомври, от 13 часа, в МОЛ Габрово ще се проведе военната ролева игра “Raid Cross”, по проект "Игра - Червен кръст" на Европейски център за иновации, образование, наука и култура и Български младежки червен кръст – Габрово.

Проектът се реализира по Програма Младежки дейности, по приоритет „Неформално образование“, с финансовата подкрепа на Община Габрово.

Участниците ще придобият умения как да управляват преговори и конфликти, ще развият умения за работа в екип, чувствителност и разбиране към хуманитарните действия.

Raid Cross е игра, в която са включени 32 младежи и 3 ментори. Тя представлява придвижване между различни свързани помежду си постове, разположени във въвлечената във военен конфликт страна. На всеки пост играчите са изправени пред различна страна на конфликта.За да се справят, те приемат последователно ролите на цивилни, войници и хуманитарни работници. По този начин ще се даде възможност на участниците да интерпретират случващото се, информацията от новините, филмите, компютърните игри разсъждавайки върху теми като хуманитарността, насилието във всичките му форми и методи за разрешаване на конфликтни ситуации.

Raid Cross насърчава по-широкото мислене и поглед върху международното хуманитарно право. Играта се фокусира върху защита на живота и човешкото достойнство, възпитава и показва на участниците основните хуманитарни правила.

Зачитането на международното хуманитарно право може да помогне да се ограничи ескалацията на насилието, унищожението и страданието, причинено от въоръжени конфликти. Освен това насърчава употребата на мирни средства за разрешаване на конфликти, което предотвратява ненужното страдание и запазва човешкото достойнство.

Повече за проекта и международното хуманитарно право може да видите на www.raidcross.eu
 

Напусна ни Нено Недялков – кмет на Габрово от 1983 до 1988
14 октомври 2014
Ден на енергийната ефективност
14 октомври 2014