Започва постепенен процес на интеграция на децата и младежите с увреждания от новоразкритите центрове за настаняване от семеен тип в гр. Габрово. До този момент те са живяли в изолирана среда, далеч от големи населени места. Целта на персонала на двата центъра и Община Габрово е да се стимулира техният активен социален живот, вместо да растат между четири стени.

Осигурен им е достъп до социални услуги в общността. По-големите деца наесен ще посещават ПУ „Николай Палаузов”, а по-малките посещават групи в ЦДГ „Младост” и ОДЗ „Първи юни”. През летния сезон, при хубаво време, за децата се организират излети и разходки в града и покрайнините му. Дете от центъра в кв. Борово е картотекирано като читател в детския отдел на библиотека „Априлов-Палаузов“.

Забелязва се и подкрепа от страна на местната общност в полза на децата и младежите в неравностойно положение. Габровци доброволно даряват дрехи, играчки и вещи от първа необходимост.

Припомняме, че на първи април тази година бяха разкрити две нови социални услуги в града – Център за настаняване от семеен тип, в рамките на проект BG051PO001-5.2.12-0014-C0001 „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово”.

Сградите на двата центъра се намират в габровските квартали Трендафил 1 и Борово. Там се предоставя 24-часова висококачествена грижа за деца и младежи с умствени и физически увреждания, ориентирана към индивидуалните им нужди, в среда, близка до семейната. Всеки център е с капацитет 12+2 /двете допълнителни места са в случай на необходимост от спешно настаняване на дете в риск от общността/. Към момента са настанени общо 19 потребители.

Продължават аварийно - възстановителните работи в габровските села
5 август 2014
Приеми ме на село 2
6 август 2014