Млади експерти от Община Габрово взеха участие в международния младежки проект „еYOUTHdemocracy“ заедно със свои връстници от гръцката столица Атина. Проектът се реализира по програма „Младежта в действие“ на Европейската комисия.

По време на работната среща в Габрово участниците обсъдиха добрите практики в младежката ангажираност, въздействието върху целевите групи, разпространението на резултатите от проекта и други. В инициативата са включени още неправителствената организация „Четири елемента“ със седалище в Атина и област Солун, Елинският национален младежки съвет и сдружение „Свободен младежки център“ – Видин. Първата среща на партньорите се проведе през месец май в Гърция.

„eYOUTHdemocracy“ има за цел да подкрепи младите хора като им предложи инструменти, информация и знания. По този начин те могат да изразят мнение по важни въпроси като миграцията, расизма, маргинализацията, трудовите права, признаването на професионалните квалификации на високообразовани млади мигранти, както и на правата на европейските граждани и техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки.

Разработката проектира и управлява триизмерно виртуално място за срещи, където младите европейци имат възможност да дебатират по въпроси от интерес за тях, да обменят опит и да се учат един от друг. Целта е да бъдат ангажирани в дейности, които подпомагат и насърчават идеята за Европейския съюз и демокрацията, както и какви техни механизми трябва да ги подкрепят. Електронната платформа се състои от форум и панели, в които са организирани дискусиите на младежите.

 

„Култура ON-air” – медийната платформа на габровските творци
10 юли 2014
"Трансформация и багри" в галерия "Христо Цокев"
11 юли 2014