Народно читалище „Априлов-Палаузов” – Габрово, обявява национален конкурс за фотография „Многото лица на ромите” в рамките на международната кампания „Различни хора. Една Европа!”.

Условия за участие в конкурса:

 • участието във фотоконкурса е индивидуално и в него могат да участват професионалисти и непрофесионалисти;
 • право на участие имат всички на възраст от 14 до 100 години;
 • всеки участник има право да се включи във фотоконкурса само с една снимка – дигитална (файл) или на хартиен носител (формат до 20 x 30 см);
 • дигиталните снимки да се изпращат по електронен път като прикачени файлове, във формат JPEG на e-mail: apripal@abv.bg;
 • снимките на хартиен носител да бъдат представени на място в НЧ „Априлов-Палаузов” или да се изпратят по пощата на адрес: 5300 Габрово, НЧ „Априлов-Палазов”, за фотоконкурса;
 • краен срок за изпращане на снимките – 10 февруари 2010 година;
 • заедно със снимката да бъдат изпратени данните на автора: трите имена, възраст и телефон, адрес или e-mail за контакт;
 • не се допускат до участие творби, накърняващи добрите нрави или анонимни снимки.

Критерии за оценка:

 • оригиналност на идеята;
 • художественост;
 • нестандартна гледна точка;
 • адекватна интерпретация на темата;
 • високо качество в техническо отношение.

Жури:
Представените за участие в конкурса снимки ще бъдат оценени от компетентно жури. То ще определи победителите, както и снимките, които ще бъдат включени в изложба, организирана от НЧ „Априлов-Палаузов” на 25 февруари 2010 година в сградата на читалището. Същите ще бъдат публикувани на блога www.ednaevropa.wordpress.com и в местния печат.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 февруари 2010 година в Габрово по време на откриването на изложбата с най-добрите фотографии и концерта-спектакъл „Различни хора. Една Европа”.

Награди:
I – уикенд за двама в Габровския балкан
II – предметна награда на стойност 100 лева
III – предметна награда на стойност 50 лева