В края на миналата седмица започна поетапното настаняване на деца и младежи с умствени и физически увреждания в новоизградените центрове от семеен тип в Габрово. Досега те са обитавали институции в различни населени места. Подборът е направен от мобилен екип, който е посетил на място домовете.

Процедурата стартира от 3 април. Първите десет деца и младежи – на възраст между 13 и 27 години, идват от специализирани домове в селата Михалци, Горски Сеновец и Студен кладенец. До края на месец април в двата центъра в кварталите Борово и Трендафил предстои настаняването на още седем лица от домове в страната и региона. Те се насочват от Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово, като се цели последващо интегриране в семействата.

Центровете за настаняване от семеен тип стартираха работа на първи април тази година, като част от проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово”. В тях ще се предоставя 24-часова висококачествена грижа за деца и младежи с увреждания, ориентирана към индивидуалните им потребности. Всеки център е с капацитет 12 места плюс 2 допълнителни, в случай на нужда от спешно настаняване на дете в риск от общността. Екипите се състоят от общо 24 души квалифициран персонал.

За предоставянето на социалната услуга ще се спазват националните стойности и показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности, както и методическото ръководство, утвърдено от изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и председателя на Държавна агенция за закрила на детето.

Проект „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в oбщина Габрово” е на обща стойност 420 890, 76 лв. Финансира се чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура „Да не изоставяме нито едно дете“, компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността“.

Тази събота в АЕК „Етър“ ще празнуват лазаруване
8 април 2014
„Да почистим разделно“
9 април 2014