Днес, 1 декември 2009 година, за осми пореден път стартира съвместният проект на град Тун и Община Габрово „Обедна маса”.

В 12.30 часа, 20 ученици от СОУ „Райчо Каролев” от първи до четвърти клас, ще получат своя първи обяд с пожеланието да бъдат здрави през цялата зима. Подбраните от ръководството на училището ученици са от семейства с ограничени финансови възможности и ще получават безплатен топъл обяд до месец април 2010 година.

Изпълнител на проекта от страна на Община Габрово е женското благотворително дружество „Майчина грижа”, което с много старание и ангажимент осъществява съвместния проект от самото му начало. То осигурява и една трета от разходите за „Обедна маса”, останалите две трети се поемат от град Тун.