Пресконференция представя резултатите от разработката на ИПГВР на Габрово

Финална пресконференция по повод приключване изпълнението на проект „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Габрово” ще се състои днес, 21 януари 2014 г., от 13:00 часа в Ритуална зала на Общината.

Реализацията на този важен за града проект продължи повече от 30 месеца. В резултат на изпълнението му бе разработен и одобрен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Габрово, включващ мащабни проекти и инициативи, концентрирани в градската територия, които ще се изпълняват до 2020 година.

В разработването на плана взеха активно участие представители на заинтересованите страни и широката общественост. Изпълнението му ще доведе до устойчиво развитие на Габрово посредством подобряване качеството на живот, екологичните условия и финансовата среда.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Общата му стойност е 465 335,40 лева, от които 23 266,77 лева – съфинансиране от Община Габрово.

Гости на пресконференцията ще бъдат представители на изпълнителя „Градска визия” ГДЗЗД с ръководител арх. Игор Янкулов. Събитието е отворено за медии, организации, граждани и бизнеса на Габрово.

Вижте ИПГВР на Габрово

Временна организация на движение по ул. „Янтра”
20 януари 2014
Зимна обстановка в община Габрово към 08.00 часа на 21.01.2014 г.
21 януари 2014