В понеделник, 2 декември 2013г., Община Габрово ще подпише договори за доставка на машини и оборудване по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“, реализиран по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“

Ще бъдат подписани четири договора съответстващи на четирите обособени позиции от проведената обществена поръчка. На официалната церемония, кметът на града ще сключи договор с „Евромаркет Кънстръкшънс“ АД за доставка на комбинирана машина с модули за рязане, пресяване и смесване, машина за аериране, челен товарач и компактор.

С фирма „Дочев Инженеринг“ ЕООД ще бъде подписан договор за доставка и монтаж на видеонаблюдение и оборудване на административната сграда. „Бимко“ ЕООД  е избраният изпълнител, който ще осигури кантарна платформа и оборудване към нея. Последният договор, който ще стане факт, е с австрийската фирма „Компентис Умвелттехнологии ГмбХ“ и включва доставка на модулна пречиствателна станция за отпадни води.

След церемонията по подписване ще бъдат представени иновативни технологии в пречистването на питейни води, подходящи за отдалечени населени райони и труднодостъпни местности.

Събитието ще се състои на 2 декември 2013г. от 11:00 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Заповядайте!

Круша в село Николчевци спечели приза „Дърво с бъдеще”2013
29 ноември 2013
Завършена е новата помпена станция на квартал Стефановци
29 ноември 2013