Мотивационна работа и специализирани обучения за деца и ученици от етническите малцинства започват от днес в осем габровски училища и детски градини. Заниманията, с основна цел стимулиране за учене и превенция на отпадането от училище, ще се провеждат всяка седмица, като ще има възможност да се включват и родителите. В продължение на трийсет и две учебни седмици двайсет педагози ще ръководят клубове и групи за интеркултурно обучение.

Работата ще обхване 59 ученици от 1 до 4 клас от ОУ „Неофит Рилски”, ОУ „Цанко Дюстабанов”, ОУ „Иван Вазов” и СОУ „Отец Паисий”, където са сформирани по четири клубове и групи. В тях ще се осъществяват занимания, които ще изградят мотивация за учене и ще създадат условия за равнопоставено и пълноценно участие на учениците от малцинствата в училищната общност. Дейностите в детските градини включват 48 деца от двете бази на ЦДГ „Слънце” и ЦДГ „Радост”, ОДЗ „Ран Босилек” и ЦДГ „Първи юни”. Там са създадени по шест клубове и групи, в които ще се работи към насърчаване за постъпване в първи клас, както и за равностойно включване на децата в образователния процес.

Интеркултурните обучения са част от проект „Интеграционни мерки за подобряване на достъпа до образование в община Габрово”. Финансирането е на стойност 88 360, 12 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Партньор на Община Габрово в изпълнение на разработката е основно училище „Неофит Рилски”.

Освен работата по клубове и групи, за участниците са предвидени съвместни празници-гостувания и провеждане на „Общински фестивал на толерантността”. Ще бъде изработено помагало с приказки, предания, песни и материали от реализацията на проекта, с елементи на приемане на различието, за бъдещо ползване при интеграционни дейности.

 

 

Таня Христова: Нуждаем се от повече диалог, истинско партньорство и сътрудничество с централната власт
1 октомври 2013
Отлично представяне на габровския куклен театър в Мытищи
2 октомври 2013