Общинският съвет по наркотични вещества при Община Габрово и Народно читалище „Христо Смирненски 1949” – Габрово са одобрени като партньори по проект „Младежи без граници: добри практики в управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се изпълнява в сътрудничество със сдружение „Европейска академия във Флоренция“ – Италия и има за основна цел да подкрепи социалната интеграция на младежи в риск чрез:

 1) изучаване и анализ на италиански добри практики в управлението на младежки центрове с активно участие на неправителствени организации;

2) социално експериментиране – изпробване на практики за привличане на младежи в риск в дейностите на младежки центрове на базата на италиански опит;

3) популяризиране на социални иновации в социалната интеграция на младежи в риск при включването им в дейности на младежки центрове.

На 4 и 5 септември в София се проведе национална подготвителна среща на партньорите по проекта за предстоящите учебни посещения. Целта на срещата бе да се идентифицират факторите и проблемите, свързани с включването на младежи в риск в дейности на младежки центрове и да се детайлизират нуждите на целевата група.