Община Габрово кандидатства по програма „Европа за гражданите“ с проект за създаване на мрежа от шест побратимени града. Проектът „В природата на отпадците не е да са сред природата“ е подаден с днешна дата, а одобрението му се очаква до няколко месеца.

Проектът е с продължителност 18 месеца, считано от януари 2014г. В мрежата от побратимени градове, инициирана от Габрово, се включиха и Аалст (Белгия), Митвайда (Германия), Нови Сонч (Полша), Сисак (Хърватска) и Паневежис (Литва).  Община Габрово е кандидатстващата по програмата организация, а останалите общини ще партнират при реализирането на предвидените дейности.

Целта на инициативата е да се проследят, проучат и анализират добрите и слабите страни при управлението на отпадъците, системите от стимули и санкции, които са се превърнали в работещи практики в различните градове, както и начините за постигане на лична отговорност към опазването на околната среда. При одобрение на проекта 480 жители от шестте града ще имат възможност да пътуват, да обменят добри практики и опит в седем събития, две от които ще се проведат в Габрово и региона, а останалите пет ще бъдат разпределени по едно във всеки от партньорските градове.