Кметът на община Габрово Таня Христова се срещна с младежите Андрей Андреев и Мехмед Илиязов, чрез които Община Габрово ще заяви желанието си за съвместни инициативи и бъдещи партньорства с град Оулу, Финландия.

В началото на следващата седмица младежите ще отпътуват за Оулу, за да се включат в социален стаж за подкрепа на възрастни хора. Те живеят в наблюдавано жилище – „Дом възможност” в Габрово, което е част от мрежата от жилища, за младежи в неравностойно положение, на Фондация за социална промяна и включване. Стажът, в който ще участват се организира от Софийски Университет „Климент Охридски“ и АIESEC – Финландия, в партньорство с местни неправителствени организации и с Фондация за социална промяна и включване.

Андрей и Мехмед получиха от кмета на Габрово официално писмо до кмета на Оулу, с което се превърнаха в посланици на нашия град във финландския.

Община Габрово вече има финландски партньор в лицето на фирмата, която е част от консорциума, изпълняващ строително-монтажните работи по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“.

Идеята Андрей и Мехмед да станат посланици на Габрово възникна при последното гостуване на Таня Христова в Дарик радио – Габрово, при което двамата младежи влязоха в ролята на журналисти, интервюиращи габровския кмет и споделиха плановете си пътуване във Финландия.