От 16 до 22 септември 2009 г. се провежда Европейската седмица на мобилността, като 22 септември е Европейският ден без автомобили. Габрово ще се присъедини към проявата, като поддържащ град чрез провеждане на националната екоинициатива „Велорали Узана 2009”, организирана от Община Габрово в партньорство с колоездачен клуб „Исполин”, фондация „ЕкоОбщност” – София и Сдружение за устойчив туризъм „Узана".

Личен пример в отбелязването на деня ще даде и кметът на общината Томислав Дончев, като се включи в официалния старт на велоралито в неделя, 20 септември 2009 г., от 9 часа пред Информационния център в местността Узана. Призовани да участват в инициативата са и общинските служители, които ще се опитат поне на този ден да не ползват своите автомобили и да ходят малко повече пеша. За целта те ще трябва да засекат във време изминатото от тях разстояние и на 23 септември да представят своите резултати. Те ще бъдат отчетени и систематизирани, а за най-доброто постижение ще бъде определено специално поощрение.

Европейската седмица на мобилността се организира от Европейската комисия с цел да се насърчи поведение на хората и действия на институциите, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално, да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта, към подобряване на качеството на живот на европейските граждани.

С тази инициатива Европейската комисия се стреми да повиши информираността на населението за въздействието на транспорта върху околната среда и възможните екологосъобразни модели на поведение, които то може да избере, да му се предоставят възможности да използва по-устойчиви начини на транспорт. Много важен аспект на седмицата е хората да могат да преоткрият своето населено място, историческо и културно наследство в една по-здравословна и по-приятна заобикаляща среда.

Кметът на Община Габрово разговаря с министъра на здравеопазването за хосписа
18 Септември 2009
Габровски ученици ще се обучават в Полша
22 Септември 2009