Във връзка с дарение на 1000 фиданки от вида Явор, Община Габрово започва кампания за засаждане на дарените дръвчета, която ще стартира на 17 април и ще приключи в края на месеца.  

Община Габрово призовава фирми, ведомства и организации, училища и детските градини, председатели на етажна собственост и граждани да се включат в инициативата, лично или организирайки доброволци, които имат желание да засадят дръвчета на обществени места.

Всеки, който има желание да получи фиданки, може да направи заявка в дирекция „Инфраструктура и екология“, стая 701 или на телефон 066 818 437 /от 9.00 до 17.00 часа в работните дни/ до 19.04.2013 г.

Дръвчетата, които бяха дарени от господин Никола Рахнев, ще бъдат получавани безвъзмездно с приемно-предавателен протокол и срещу ангажимент за полагане на грижи по тяхното поддържане.

При получаване на фиданките ще бъде предоставяна подробна информация за вида Явор, за техниката на засаждане, като и за нормативните изисквания, които трябва да бъдат спазени при залесяването, съгласно Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на Община Габрово.

Информация за вида Обикновен явор (Acer pseudoplatanus)

Високо широколистно дърво с опадливи листа. Листата са прости, петделни с леко назъбени дялове, през есента с жълта окраска. Използва се основно при алейни и паркови озеленявания. Широко приложение намират декоративните форми на вида според формата на короната и окраската на листата. Достига над 20 м височина. Издържа до температура -15° C. Цъфти през април-май, като цветовете са прости, жълти, до 2 см. Нямат декоративна стойност.Acer pseudoplatanus е сянкоиздържлив.