Социалната услуга по проекта „Грижа в дома в община Габрово“ продължава до началото на месец юли. С това близо 700 души - лица с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и такива, които не могат да се самообслужват няма да бъдат ощетени от прекъсване на услугата, която им осигурява безплатна почасова подкрепа в домашна среда от широк спектър специалисти.

Социалната услуга „Грижа в дома“ се развива на територията на община Габрово от 2019 г. насам като до момента през нея са преминали над 1500 възрастни и лица с увреждания, зависим от грижа. Проектът, който я предоставя приключи в началото на януари, но беше удължен в рамките на общо половин година.

Услугата разполага с психолози, социални работници, санитари, медицински сестри, рахабилитатори, кинезитерапевти. Над 80 % от работещите в нея 66 човека са млади хора. Тя е полезна не само заради медико-социалната помощ, която предлага, но и заради това, че осигурява социализация и от там превенция от настаняване в специализирани институции на потребителите, които я получават.

Вече девет месеца в рамките на проекта лекари-специалисти, работещи в МБАЛ „Д-Р Тота Венкова“ посещават потребителите в домовете им за консултации след заявка за нужда от конкретен специалист. От стартирането на партньорство с МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ извършените медицински консултации са над 1000.

Благодарение комбинираната почасова социално-здравна услуга „Грижа в дома в община Габрово“ на част от участниците в проекта се предоставят също закупуване на хранителни продукти от първа необходимост и лекарства (със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заверяване на документи при личен лекар, посредничество с РЗОК, Дирекция „Социално подпомагане“ и други институции, информация относно превенция и профилактика на здравето, психологическа подкрепа и др.

Повече по темата чуйте в „Часът на Габрово“ по Радио Бумеранг ФМ.

 

Желаещите да ползват „Грижа в дома“ могат да кандидатстват на адрес: гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ № 2, ет. 3, офиси № 31, 32, 35 и 39 (сградата на бившата стоматология), всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. Документи се подават лично или чрез електронна поща patronajnagrija@gabrovo.bg. Телефон за връзка – 066 985 020.

Заявление за подкрепа по проекта

Дейностите по проект  № BG05SFPR002-2.001-0065-С03 „Грижа в дома в община Габрово“ се осъществяват по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд+

 

Представят обновените музеи – РИМ и РЕМО „Етър“
10 април 2024
МК "Ковачите" и приятели откриват мотосезон 2024 в Габрово на 13 април
11 април 2024