На 18.04.2024 г. от 17:30 ч. във фоайето на зала „Възраждане“ предстои откриването на изложбата и награждаване на участниците в 23-тия Общински етап на Международния конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата".

Рисунките са проява на творческите заложби на учениците в сферата на изобразителното изкуство и показват познанията и поведение им в критични ситуации -. при бедствия, пожари, промишлени аварии и екологични катастрофи. Те рисуват образите на пожарникарите и спасителите, които всеки ден се борят с "бедата", оказват първа помощ на пострадали и спасяват човешки животи.

В експозицията ще бъдат представени 140 рисунки, като 27 от тях са класирани и продължават участието си в областния етап на конкурса.

 

Класиране от общинския етап на конкурса:

 

I - ва категория

Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищното образование

 

възрастова група 7 - 10 години

Първо място - Лиана Дакова - СУ „Отец Паисий“

Второ място - Йоана Йорданова - СУ „Отец Паисий“

Второ място - Ния Рафаилова - СУ „Отец Паисий“

Трето място - Виктория Ангелова - СУ „Отец Паисий“

Трето място - Белослава Станева - СУ „Отец Паисий“

 

възрастова група 11 - 13 години

Първо място - Калина Янева - СУ „Райчо Каролев“

Първо място - Яна Събева -  ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

Второ място - Симона Кунчева - ОУ „Неофит Рилски“

Второ място - Стефан Димов - ОУ „Иван Вазов“

Трето място - Константин Иванов - ОУ „Неофит Рилски“

Трето място - Виктория Кабакчиева - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

 

възрастова група 14 - 18 години

Първо място - Лилия Димитрова - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Второ място - Димана Жалкова - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Второ място - Мая Мандичева - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

Трето място - Вяра Пенчева - ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"

 

IІ - ра категория

Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи

по изобразително изкуство

 

възрастова група 7 - 10 години

Първо място - Зорница Енчева – Школа "Елиза Арт"

Второ място - Теодор Трифонов - Школа "Елиза Арт"

Второ място - Александра Котова - Школа "Елиза Арт"

Трето място - Емилиян Русев- Школа за приложно изкуство - Ива Пенчева

Трето място - Искра Василева - Школа "Елиза Арт"

 

възрастова група 11 - 13 години

Първо място - Виктория Василева - Школа "Елиза Арт"

Второ място - Христиана Димитрова - Школа "Елиза Арт"

 

възрастова група 14 - 18 години

Първо място - Кристияна Татева - Школа "Елиза Арт"

 

III - та категория

Деца и ученици от училища за деца със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение

 

възрастова група 7 - 10 години

Първо място - Тихомир Александров – Център за специална образователна подкрепа

Второ място - Мира Сердарова - Център за специална образователна подкрепа

 

възрастова група 11 - 13 години

Първо място - Тодор Славов - Център за специална образователна подкрепа

 

възрастова група 14 - 18 години

Първо място - Николай Стефанов -  Център за специална образователна подкрепа

Благотворителен турнир по плуване в Габрово събира близо 200 деца от 14 клуба в страната
12 април 2024
Габровски камерен оркестър Ви кани на концерт на 17 април
15 април 2024