За първи път от съществуването на музея създадохме модерен център за работа с деца, казва директорът на РИМ – Габрово

След двегодишен ремонт цялостната реставрация и преустройство на Регионалния исторически музей в Габрово е към своя край. С нова експозиция и обновена сграда институцията се превръща в съвременен туристически център, който ще предложи на посетителите качествени културни продукти и атракции. За изпълнените дейности, придобивките и нововъведенията в представянето на местната история е разговорът с директора на РИМ Росен Йосифов.       

- Господин Йосифов, до какво доведе изпълнението на проекта?

- Сградата на РИМ, която беше обявена през 2019 г. за недвижима културна ценност от национално значение и е единствената с такъв статут от следосвобожденския период в Габрово, претърпя много важна промяна. С изпълнените строителни дейности се решават дългогодишни проблеми, свързани с условията за работа на екипа ни и обслужването на посетителите. Основният ремонт на главния покрив, на оберлихта и на плоския покрив, както и на металните обшивки по фасадата ликвидира течовете и подобрява вътрешния климат в сградата. Старата дограма е подменена с нова, направена по оригинала, реставрирани са входните врати и мозайките, фасадата е изцяло пребоядисана.

- Какво ново ще предложи музеят на своите посетители?

- В новата постоянна експозиция на РИМ – Габрово, чието откриване предстои, ще може да се види археологическото богатство на региона от 40 000 г. пр. Хр. до XIV век, с което ще изпълним една отдавнашна музейна цел. Изложбата ще бъде разположена на два етажа и по атрактивен начин ще представя местната история. Отделни сценографски зони ще позволят на туриста да надникне в търговски дюкян от XIX век, да седне на банкерско бюро или да подреди образа на пещерна мечка. Пространството е обзаведено със съвременен тип мебели и са доставени холограмни устройства, каквито все още няма в друг български музей. Дооборудването на ателието за консервация и реставрация ще позволи разгръщане на работата на първото в област Габрово музейно звено с такава функция, без каквото днес е невъзможна успешната дейност на един регионален музей.

- Предвидили сте специална зала за работа с деца. Какво ще представлява тя?

- За пръв път в своята история музеят ще има специално обособен център за работа с деца, благодарение на който ще изпълняваме по-най добрия начин една от основните ни функции. Той е подсигурен с подходящо оборудване, което ще ни позволи да обогатим собствените и партньорските образователни програми. Целта ни е да покажем музея като привлекателно и интересно място и да привлечем допълнителни посетители от младата аудитория, както и да се оползотворят по ефективен начин площите на сградата. Освен това ще разполагаме и със сувенирен щанд за обслужване на клиентите, за да получат те пълния набор от музейни услуги и продукти. По проекта са осигурени информационни двуезични табели и електронен екскурзовод за улеснение на туристите. За филиал „Дечкова къща“ са доставени мобилни рампи за трудноподвижни хора. Разработена е и маркетингова стратегия.

- Какво мислите за работата с други институции? Важно ли е взаимодействието с Община Габрово например?

- Всеки регионален музей в България е подчинен в административно отношение на местната власт. Досега нашият музей има много добри отношения с Общината, получава много ценна помощ от нея, участва в организирания културен живот. Именно по проекта на Общината „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“, чиято стойност е малко над 1.75 милиона лева, се реализира ремонтът на музейната сграда и новата постоянна експозиция. С колегите от местните културни институти имаме съвместни инициативи, подкрепяме се взаимно, партньори сме в различни проекти, дори сме конкуренти по отношение вниманието на публиките. Но това е благородно съперничество, което само води до по-добри резултати в нашата работа.

- Габровци очакват с нетърпение обновената сграда на ул. „Николаевска“ № 10 отново да отвори врати. Каква е оценката Ви за свършеното?

- Ремонтът беше наистина сложен, тъй като сградата е архитектурна и историческа недвижима културна ценност и има високи критерии към нейната реставрация. Обновяването е направено според изискванията за подобен род паметници, а в новата експозиция са вложени последните стандарти за музейно представяне на историята. Сега сградата – дело на големия български архитект Никола Лазаров, грее в пълния си блясък. Доволен съм, че именно РИМ – Габрово ползва този дворец на културата! През 2023 г. Регионалният исторически музей навърши 140 години от своето създаване и това е добър повод и съвпадение за неговото мащабно осъвременяване. Ето защо през 2024 г. откриването му ще бъде значимо събитие не само за публиката, но и за всички нас – музейните служители. Радостни сме, че РИМ – Габрово се превръща в общоисторическа музейна институция от съвременен тип и за нас ще бъде чест да посрещнем отново нашите посетители. Защото благодарение на хората и на постоянната връзка с тях музеят се поддържа жив!

Тази публикация е създадена в рамките на договор № BG16RFOP001-6.002-0009-С08 „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, както и чрез кредитен ресурс от Регионален фонд за градско развитие и банка ДСК. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Коледното градче е готово да ви посрещне на 11 декември
8 декември 2023
Заповядайте на Рождественски концерт "СВЯТА НОЩ" тази вечер в храм „Свети Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“
11 декември 2023