Представители на общинските администрации на Нова Загора и Лом гостуваха на Община Габрово по проект за повишаване на компетенциите за ефективно изпълнение на програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.

В работната среща за обмяна на опит се включиха заместник-кметът по строителство, инфраструктура и екология инж. Деян Дончев, главният финансист Татяна Керемедчиева, експерти по европроекти и по социални дейности, представители на Областния информационен център.

Сред предизвикателствата, с които се сблъскват трите общини, са негативните тенденции в демографското развитие и липсата на квалифицирана работна ръка, което спира навлизането на нови инвестиции. Местните финанси също са приоритетна тема и зависимостта от централния бюджет се отразява на едни от най-важните общински дейности.

Екипът на Габрово представи концепциите за интегрирани териториални инвестиции, текущите инфраструктурни проекти и наблегна на успехите в сферата на енергийната ефективност, електромобилността, разделното събиране на отпадъците и кампаниите за въвличане на гражданите.

Експертите обсъдиха въпроси относно обезпечаването на плащания по европейските проекти чрез ползването на кредитни инструменти. Разговорите засегнаха още предоставянето на социални услуги, както и модела на функциониране на общинския приют за безстопанствени кучета в Габрово.

Зимна обстановка към 16:30 часа на 28 ноември
28 ноември 2023
Национален тест на системата BG-ALERT днес
29 ноември 2023