Коритото на река Янтра, нейните притоци и деретата на територията на община Габрово се почистват превантивно от пролетта до настоящия момент от екипи на ОП „Благоустрояване“ и външни фирми.

След извършен обход по коритата на р. Янтра, р. Паничарка и р. Жълтешка на територията на Габрово от служители на Община Габрово, Басейнова дирекция-Плевен, ГДПБЗН, РИОСВ – Велико Търново и ОП „Благоустрояване“ са констатирани 12 критични участъка. В десет от тях приключи почистването от самонастанила се растителност и наноси от екипите на ОП „Благоустрояване“, работата в останалите 2 участъка продължава и ще приключи в следващите няколко дни. Предстои почистване и на речното корито в района на бившия завод Капитан Дядо Никола. 

Служители на Община Габрово и ОП „Благоустрояване“ извършват периодични обходи на коритото на р. Янтра, нейните притоци и деретата на територията на общината. През следващите седмици отдел „Озеленяване“ и отдел „Чистота“ към ОП „Благоустрояване“ ще извършват приоритетно ръчно и машинно почистване на самонастанила се растителност и наноси в критични участъци.

През летния сезон превантивно са почистени 13 дерета на територията на кварталите в Габрово и селата в общината от служители на „Озеленяване‘“ и специализирана техника към отдел „Чистота“. 


Често деретата се почистват и от битови отпадъци, автомобилни гуми,  едрогабаритни отпадъци, които недобросъвестни граждани изхвърлят нерегламентирано и по този начин създават опасност за населението на общината при обилни валежи.


Община Габрово призовава габровци да сигнализират в случай, че станат свидетели на подобно деяние, което създава опасност за живота и здравето на всички жители на общината. Сигнали могат да бъдат подавани към Инспектората по управление на отпадъците на тел. 0885 002 427 или имейл gabrovo@gabrovo.bg

Търсят се доброволци за почистване на бившия Техникум по текстил
8 Септември 2023
Извършва се пета дезакаризация
12 Септември 2023