Областен информационен център – Габрово Ви кани на информационна среща за представяне на актуалната в момента процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., с краен срок за кандидатстване 27 септември 2023 г.

Срещата е предназначена за участници от всички заинтересовани страни от област Габрово и  ще се проведе на 21 август 2023 г. (понеделник) от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово. Участие в нея са потвърдили и представители на Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" на МРРБ от Северен Централен район.

По време на събитието ще бъдат представени единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции и механизмът за тяхното изпълнение. Ще бъдат споделени и добри практики за интегрирани инвестиции от различни европейски страни.

Поради ограничения капацитет на залата, моля да заявите своето участие в срещата до 18.08.2023 г. на ел. поща: oic@gabrovo.bg. В случай на надвишаване на възможния брой участници, ОИЦ – Габрово ще планира организирането на допълнителна среща.

Национален фонд „Култура“ с информационна кампания в Габрово
16 август 2023
КЕВР: „Топлофикация - Габрово“ внесе заявление за прекратяване на лицензиите за дейностите производство и пренос на топлинна енергия
16 август 2023