Международна научноприложна конференция на тема: „Регионално развитие, културни коридори и медии“ ще се проведе ще се проведе в Севлиево между 7 и 9 септември. Форумът е под патронажа на Таня Христова – кмет Габрово, д-р Иван Иванов – кмет Севлиево и на Кристина Сидорова - Областен управител на област Габрово, с партньорството на Регионален исторически музей – Габрово и Регионален вестник „Росица“ – Севлиево.

Учени и изследователи от различни области на знанието ще представят и интерпретират протичащите трансформационни процеси, свързани с общественото развитие в науката, културата и социума, както и различни теории, учения и доктрини с важна обществено значима стойност и последствия в миналото и днес, като се представят научните трудове и изследвания на автори от различни научни области.

Във форума ще участват утвърдени учени и млади изследователи в различни области от 5 държави. Пленарните доклади се представят от водещи имена в българката наука и практика.

Международното участие стимулира интегрирането на българската научна общност в европейското изследователско и образователно пространство като осигурява условия и възможност за създаване на нови знания, споделяне на придобит опит, компетенции, обмен на идеи, добри практики, насърчаване на международното научно и образователно сътрудничество на български учени с чуждестранни партньори, в т.ч. включване в международни партньорски мрежи.

Интердисциплинарният подход при организирането на конференцията и изборът на партньори съорганизатори засилва връзките на науката с образование, култура, бизнес средата и обществото като цяло, популяризира и легитимира науката като обществено значима и важна част в съвременния свят.

Докладите от конференцията ще се публикуват в сборник, рефериран в НАЦИД, CEEOL, SSRN eLibrary, eLIBRARY.RU и Google scholar, което създава отворен достъп и повишава видимостта на научните разработки.

 

Сборникът с докладите ще бъде издаден от Технически университет – Габрово и Регионален исторически музей – Габрово.

Организирането на международния форум в сътрудничество между три организации създава академична среда за споделяне на знание и наука и е предпоставка за устойчивост и разширяване на контактите на национално и международно ниво.

Подробна информация може да получите на интернет страниците на всички партниращи организации.

 

Снимка: Минчо ТОДОРОВ

 

Купа и златен медал донесе състезателят на ШК "Орловец" - Габрово Михаил Панайотов
24 юли 2023
Габрово прави нова зелена стратегия
24 юли 2023