"Бичкиня", "Младост", "Дядо Дянко", "Христо Ботев" и "Шести участък" - пет габровски квартала, които стават център на нова културна форма на общуване и взаимодействие между творци и публика, базирана върху човешката сетивност.

От юни до септември жителите на Габрово и техните гости ще се насладят на музикални вечери, спектакли, творчески ателиета, демонстрации, работилници за кулинарно изкуство, занаяти и други.

Всичко това ще се случва в рамките на проект "ФестивалНО в квартала", изпълняван от Oбщина Габрово, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

Дейностите обединяват изкуства и сценични форми в поредица от фестивални модули - различни за всеки от петте градски района - "Виж ме, Видения" в квартал "Бичкиня", "Чуй ме, Усети звука" в квартал "Младост", "Вкуси ме, Усети вкуса" в квартал "Дядо Дянко", "Докосни ме, Усети допира" в квартал "Христо Ботев" и "Усети ме, Осезание" в "Шести участък". Събитията се реализират с участието на Фондация "От БГ", Народно читалище "Будителите 2017" и Сдружение "Куик хендс проджект".

Резиденция „Усещане за баланс“, осъществявана в партньорство с Музей „Дом на хумора и сатирата“, ще търси златната среда между сетивата, околната среда и начина на живот като се стреми да открива художествени формати, които предизвикват нови взаимодействия, базирани на чувствителността. 4 визуални артисти – 2 от Норвегия и 2 от България ще бъдат провокирани от неизследваната среда, ресурсите и свободата да реализират своите творчески възприятия в избрано от тях пространство, провокирайки жителите, предоставяйки нестандартни решения в традиционна среда.

За развитието на капацитета на местната културна общност ще бъдат реализирани Обучение за културни оператори и разработен План за привличане на публики в сътрудничество с международния партньор по проекта Осло Интернешънъл Хъб.

През месец октомври, предстои турне в региона, което ще покаже най-доброто от фестивалните модули – този път излизайки извън границите на кварталите – в село Яворец и градовете Трявна, Севлиево и Априлци.

Основната цел, която си поставя проектът, с изпълнението на заложените дейности, е намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското икономическо пространство чрез реализиране на дейности в областта на културата, развиващи културното сътрудничество и наследство, които укрепват социално-икономическото развитие на региона.

Идеята е да се открият нови форми и пространства за култура в градска среда, чрез които да се привлече нова публика, да се улесни достъпа до култура и изкуство на различни общности, както и създаване на устойчиви партньорства между местните културни оператори, местната власт и партньорите от Кралство Норвегия.

ВИЖ нещо различно в твоя квартал! ЧУЙ звука, който ще те накара да се почувстваш щастлив и опитай ВКУСОВЕ, които ще те изненадат. ДОКОСНИ се до изкуството и УСЕТИ колко вдъхновяващо може да бъде, ако бъдем #заедно във "ФестивалНО в квартала".

 

Тази публикация е създадена в рамките на проект BGCULTURE-2.002-006-C01“ФестивалНО в квартала“,
договор № РА14-Р2-2.2-РД-3 от 05.10.2022 г., програма РА14„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021
Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа
www.eeagrants.bg
Няма опасност от преливане на язовир "Христо Смирненски"
15 юни 2023
Всички от Бичкинята, готови ли сте за „ФестивалНО в квартала“?
19 юни 2023