Във връзка с конкурса за участие в младежки обмен между град Габрово и град Тойоаке, Япония, комисията в състав:

Председател: Невена Минева – заместник-кмет „Образование, социални дейности, култура и туризъм“ в Община Габрово и

Членове:

  1. Снежана Блажева – главен експерт в Регионално управление на образованието – Габрово,
  2. Иван Христов – общински съветник и член на комисията по „Младежта и спорта“ в Общински съвет – Габрово,
  3. Даница Янакиева – координатор-проекти Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ и общински съветник, член на комисията по „Младежта и спорта“ в Общински съвет – Габрово,
  4. Ирена Бойновска – ръководител на Младежки център – Габрово

ДОПУСНА до интервю всички 33 кандидати, подали документи за участие в обмена.

Интервютата ще се проведат в сградата на Община Габрово, на 22 април 2023 г. (събота).

Всеки един от участниците ще бъде уведомен лично за часа, в който трябва да се яви на събеседване.

Към комисията, която ще проведе събеседването, ще се присъединят още доц. д-р Полина Цончева, ръководител катедра “Класически и източни езици и култури” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и представител на японския колегиум към катедрата.

Успех на всички!

БУТИЛКОЯД в габровското село Поповци
11 април 2023
Обновената учебна среда в Центъра за подкрепа за личностното развитие - Астрономическа обсерватория и планетариум
12 април 2023