Ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ се срещнаха със специалисти от Превантивно-информационен център по зависимости – Габрово и служители от сектор „Пътна полиция“ в рамките на два учебни часа, по време на които получиха актуална информация за въздействието на психоактивните вещества върху способностите на водачите да управляват МПС, както и за рисковете, които употребата на наркотични вещества крият за здравето и живота на младите хора.

В помощ на уроците се използваха очила, които симулират как шофьорът "вижда" под влияние на наркотични вещества, видео материали и интерактивни упражнения.

Учениците имаха възможност да зададат въпросите, които ги вълнуват, и да анализират рисковете, които крие шофирането след употреба на наркотици. Основна цел на програмата е младите хора да развият своята лична и социална отговорност по отношение на употребата на наркотични вещества, в т.ч. и отговорното управление на МПС.

Програмата се реализира ежегодно в партньорство с ОД на МВР Габрово. Представителят на сектор „Пътна полиция“ запозна младите кандидат шофьори с последствията и наказателната отговорност, която носят нарушителите на пътя, както и с правата, които имат те като граждани и участници в движението по пътищата.

Превенцията е основно направление в дейността както на ПИЦ – Габрово, така и на полицията. За да е по-ефективна борбата с тежките инциденти на пътя, които често водят до фатални последици, е необходимо да развиваме умения у младите хора за правилна преценка на последствията от рисковите поведения и за вземане на решения, ориентирани към здравословен начин на живот.

Превантивна програма „Спри! Дрога на пътя!“ се реализира за седма поредна година с одобрението на Национален център по обществено здраве и анализи – София и Министерство на образованието и науката, като отговаряща на изискванията на Наредба № 6 от 11.04.2014 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, както и на европейските стандарти за качество на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Приет е Отчетът за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и Програмата за 2023 г
30 март 2023
Мобилният пункт събира отпадъци по заявка
30 март 2023