Изграждане на атрактивен многофункционален комплекс със зони за спорт, бизнес, култура, образование, технологии, пазаруване и забавления са част от предложенията за развитие на района около бившата фабрика „Успех“ в Габрово, които дадоха участниците в обучителния семинар на Световната банка. Събитието се проведе от 7 до 9 декември 2022 г. в ритуалната зала на Община Габрово под мотото „Планиране и финансиране на интегрирани проекти за градско развитие“.

Във форума се включиха близо 40 души – представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), общински експерти в областта на проектното финансиране, устройственото планиране, икономиката, екологията, урбанисти и студенти по архитектура. Във формат „Световно кафене“, разделени в пет групи, те изследваха възможностите за разрешаване на казуса с една от най-старите фабрикантски сгради в Габрово, която е паметник на културата – към момента рушаща се частна собственост.

Арх. Станимир Семов представя дипломната си работа „Преустройство на промишлена зона в гр. Габрово – фабрика „Успех“ © Община Габрово

Отправна точка за работата на групите даде габровският архитект Станимир Семов, който представи проучване (дипломна работа) и потенциален пример за архитектурно решение за преустройството на терена на фабрика „Успех“ на ул. „Юрий Венелин“ (срещу ОББ), част от вълнено-текстилния комбинат в миналото „Георги Генев“.

Според една от идеите постройките биха могли да се обособят в реактивен, технологичен и рекреационен център, който ще приканва хората чрез пространственото си оформление, но и функционално. Центърът ще разполага с тематични зони – спорт, екообразование, забавление, ателиета за реставрация на сценични костюми и за изработване на карнавални макети.

Друго предложение предвижда архитектурна концепция с приложение на енергоефективни методи – изграждане на „зелен“ покрив, монтаж на термопомпи и соларни панели. То разглежда реката като източник на вдъхновение и почивка, но и като енергиен ресурс. Между двата ѝ бряга би могло да се изгради пешеходен мост, който да свърже корпусите на сградата.

Главният архитект на община Габрово Люция Декова © Община Габрово

Част от участниците посочиха текущите нужди на района, сред които са – нови модерни жилища, зони за паркиране и гариране, големи вериги хранителни магазини, свързване с транспортната инфраструктура и приобщаване към реката, нужда от озеленяване. Според главния архитект на община Габрово Люция Декова сградата има голям потенциал за внедряване на различни възобновяеми енергийни източници в синхрон с целта за постигане на нулеви емисии от въглероден диоксид. „Част от нея може да бъде и обучителен център в различни екопрактики. Да има оранжерия тип „опитно поле“, в която децата да научават как се засаждат зеленчуци, цветя и други.“, каза още арх. Декова.

От ляво надясно: зам.-кметът по устройство на територията арх. Николай Меразчиев и Димитър Начев – координатор на проекта Компактни градове в България“ © Община Габрово

Открои се визия за корпус, който да представя неиндустриалното наследство на българската архитектура с музейна част и библиотека, както и обособяване на чаршия на старите занаяти с дюкяни, арткафенета и малки ресторанти. Работните групи обсъдиха и начините за финансиране на предложените идеи, а те биха могли да бъдат комбинации между публично-частно партньорство, финансови инструменти, европроекти, различни фондове и донори.

В дискусия между представителите на Община Габрово и на МРРБ за допустимостта на разходите за закупуване на земя и сгради, които са в тежко състояние, стана ясно, че този модел не се прилага у нас, въпреки че не противоречи на европейските регламенти. „В подобни интегрирани партньорства е нужно участието на Министерството на финансите и на МРРБ. Ако купим дадена сграда от собственика, трябва след това да се помисли как тя ще бъде поддържана. В плановете за интегрирано развитие това присъства само като идея, а са необходими много усилия за реализацията на такива проекти.“, коментира кметът Таня Христова.

Проведеният семинар е в рамките на пилотния проект „Компактни градове в България в подкрепа на действия срещу изменението на климата“. Той е част от серия събития, които се реализират със съдействието на общинските администрации на Варна, Враца, Габрово, Ловеч и Сливен, както и в сътрудничество с редица институции на национално равнище. Фокусът е насочен към въвеждането на инструменти и процеси за ускоряване прилагането на промени в градоустройството и планирането.

Снимка: КАБ – Регионална колегия Габрово

Галерия със снимки от събитието

На 22 декември майсторим елхи от плат в Шести участък
12 декември 2022
Годишна изложба на габровските художници
13 декември 2022