"Топлофикация - Габрово" ЕАД ще извършва авариен ремонт на топлопровод в зоната на гаровия площад.

Община Габрово е изискала дейностите да се извършват по реда на правилата за разкопавания на общински терени при извършване на строителни работи на територията общината, а именно след внесена гаранционна вноска /депозит/, която да гарантира качествено изпълнение на възстановяването на настилките след разкопаване.

Община Габрово вече разполага с уведомително писмо с придружаващ документ за платена гаранционна вноска.

Определен е срок за пълно възстановяване на увредената общинска инфраструктура, от страна на "Топлофикация - Габрово" ЕАД - не по-късно от 2 ноември 2022 г.

Община Габрово ще бъде безкомпромисна както към спазването на сроковете за възстановяване, така и по отношение на качеството на възстановителните дейности.

Днес „Супергерои“ на Паоло Дженовезе дава старт на Синелибри Габрово 2022
20 октомври 2022
В памет на Николай Казаков
21 октомври 2022