Изложба на Васил Чакъров – Чак „Шаржове, карикатури, колажи“ ще бъде открита утре – 13 октомври, от 18:00 часа в Дома на хумора и сатирата. Куратор на изложбата, която ще продължи до 14 ноември 2022 г., е д-р Ружа Маринска.

В експозицията са подредени произведения на Чакъров, дарени от семейството му на Музея. Шаржовете на художника срещат публиката с емблематични фигури от света на изкуството. Карикатурите му са преобладаващо породени от битови наблюдения – пристрастието към алкохола, чиновническите нрави и други човешки слабости. Екологичната проблематика също присъства в произведенията.

„Цяла серия е посветена на попската тема. Като карикатурист – за разлика от повечето свои събратя по жанр, Васил Чакъров не следва една веднъж завинаги намерена и типична за автора стилистика. Карикатурите му са разнообразни като подход, възникващ всеки път от конкретния обект или ситуация, и са незлобливи – по-скоро намигват на зрителя, за да го направят съучастник.“, коментира кураторът д-р Ружа Маринска.

Колаж, 1984 г. © Васил Чакъров

По думите на Маринска принос към колекцията на Дома на хумора и сатирата ще бъде и голямата поредица от шаржове на съвременни български писатели, актьори и други културни дейци от последните три десетилетия на XX век. Към родната галерия се прибавят и шаржовете на чужди художници, на знаменити световни писатели и музиканти, които не само впечатляват с качеството си, но отвеждат към интереса на Чак към света и хората.

„Представените в изложбата жанрове естествено поставят въпроса за центъра и периферията. Случаят „Чакъров” категорично отстоява, че всеки истински талант е център. Встрани от столицата, сред самоковци, потопени в своя делник, Васил Чакъров общува с личности и събития, които са отвъд тесните граници на града, в който живее и твори. Неговата мисъл е отворена към и за големите човешки теми. Той влиза в диалог и се съизмерва с великаните на духа и дръзва да им даде свой образ. В българското изкуство тази продукция стои особено, а „центърът” тепърва ще я опознава.“, допълва д-р Ружа Маринска.

Васил Чакъров (1934 г. – 2018 г.) е роден в село Багренци, община Кюстендил. Завършва Учителския институт в Дупница и работи като учител от 1957 г. до пенсионирането си през 1994 г. От 1979 г. е член на Съюза на българските художници. През 1972 г. е отпечатана първата му карикатура във вестник „Самоковска комуна“, а през 1974 г. и във вестник „Стършел“. Чакъров участва в много общи художествени изложби в страната и в колективни изложби на български художници в чужбина. От 1973 г. са организирани и негови самостоятелни изложби в цялата страна. Творби на Васил Чакъров притежават Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, художествените галерии в Кюстендил, Самоков, Пловдив, Сливен, Бургас, Благоевград, Добрич, Балчик, Домът на хумора и сатирата в Габрово, институции и частни лица у нас и в чужбина.

*По информация на МДХС

*Водеща снимка: Шарж на Васил Априлов © Васил Чакъров

12 октомври - Ден на българската община
12 октомври 2022
Дни на планинското колоездене в Габрово на 15 и 16 октомври
13 октомври 2022