Във връзка със спиране на движението през централна градска част на 21.05.2022г., от 17.00 до 20.00ч., се създава временна организация за движение на автобусите както следва:

 

 

№1 Етъра-Централна Поща:

 

 

Етъра

Ц.Поща

 

ОТ РЕМО

17:10

17:40

 

 

18:00

18:20

ДО ЕЛОВИЦА 

 ОТ ЕЛОВИЦА

19:00

19:20

 

 

19:50

 

 

 

 

 

 

 

№31 Инструмент-Централна Поща:

 

Инструмент

Ц.Поща

 

 

17:25

19:40

 

 

20:05

 

 

 

 

 

 

 

№7 Ябълка-Централна Поща:

 

 

Ябълка

Ц.Поща

 

 

17:40

19:30

 

 

 

 

 

 

№6 Русевци-Автогара:

 

 

Русевци

Автогара

 

 

17:20

17:40

 

 

18:00

18:20

 

 

18:40

19:00

 

 

19:20

19:40

 

 

 

 

 

 

№31 Русевци-Колелото-Автогара:

 

Русевци

Автогара

 

 

17:25

17:45

 

 

18:05

18:25

 

 

18:45

19:10

 

 

20:05

 

 

 

След възстановяване на движението автобусите ще се движат по утвърдените маршрутни разписания.