Община Габрово писмено възрази пред отговорните държавни институции срещу подписано споразумение за извозване на торова постеля от огнища на птичи грип в габровското село Яворец. Споразуменията, сключени между „Агро Ловико“ ЕООД, Областна дирекция по безопасност на храните и фирмите „Гримит“ ЕООД – Чакала, Севлиево и ЕТ „Хараланови – Детелин Хараланов“, Севлиево, предвижда „Агро Ловико“ да предоставя силажни ями в частния си стопански двор в землището на с. Яворец, където „Гримит“ и „Хараланови – Детелин Хараланов“ да депонират торова постеля съответно от родителско стадо пекина патица и от пилета-бройлери, отглеждано в техни животновъдни обекти.

Предвид установените случаи на птичи грип в обектите на територията на община Севлиево и въпреки предприетите мерки за овладяване на заболяването, жителите на с. Яворец не са съгласни на територията на селото да се извозва торова постеля от огнища на птичи грип, за което Община Габрово беше уведомена от кмета на с. Яворец. Община Габрово категорично подкрепя жителите на село Яворец.

В протестни писма до Агенцията по безопасност на храните, до Областна администрация и до Окръжна прокуратура, Община Габрово възразява срещу предвиденото в подписаните споразумения и настоява за незабавно предприемане на действия за предотвратяване на опасността от екологична катастрофа в селото. В противен случай Община Габрово ще подкрепи жителите на с. Яворец в планираните им протестни действия за недопускане извозването на тор от въпросните обекти в частен стопански двор в селото.