На 26 април Съветът по въпросите на социалните услуги проведе първото си заседание за 2022 г. На срещата беше представен и обсъден Анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на община Габрово. Присъстваха представители на институции и социални услуги, неправителствени организации.

Основната цел на Съвета е да участва и подпомага разработването на общинската политика в областта на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Габрово. Със съдържанието на документа може да се запознаете тук.