На 20 април, сряда, поради присъединяване на нов абонат към водопреносната мрежа пътната връзка между ул. „Емануил Манолов” и ул. „Скобелевска” /тунела под хотел „Балкан”/ ще бъде затворена, за времето от 8:30 до 17:00 ч.

Мястото ще бъде обозначено от ВиК - Габрово със съответната вертикална пътна маркировка.