На 26 и 27 март в прилежащото пространство, /двора/, на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" ще се извършва премахване и кастрене на дървета и друга растителност. Действията са в резултат на предварително направен оглед и съответно маркиране от компетентните за това структури, поради застрашаване сигурността на хората и безопасността на движението. 

Дейността ще се извърши на основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСА, чл.29 ал.1 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Габрово и Заповед№1607/30.06.21г. на кмета на община Габрово.