Община Габрово отправя покана към всички заинтересовани страни да се включат в обсъждането на Проекта на Плана за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово до 2030 г.

Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 10 февруари 2022г. от 15:00 часа.

Линк за достъп:

https://mungabrovo.webex.com/mungabrovo/j.php?MTID=m4bcaeb4794bc63892fd3d2b567305282

Планът за действие за устойчива енергия и климат (ПДУЕК) е стратегически документ, който идентифицира основните области, в които се отчита сериозно въздействие върху околната среда и набелязва конкретни действия, чрез които да се въздейства срещу климатичните промени. В Плана са отчетени спецификите в географското положение и развитието са различните сектори на територията на община Габрово, на база на които са представени конкретни мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени.

Със съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете ТУК.

Над 40 см е снегът в района на курортен комплекс Узана
8 февруари 2022
Подготвя се общинска инвестиционна концепция за нискоемисионна индустриална зона
8 февруари 2022