Проведе се публичното обсъждане на Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021–2030г.

По време на онлайн обсъждането проектът на Стратегията бе представен от Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика. В събитието се включиха експерти от общинска и областна администрации, ТУ-Габрово, РИЦ „Амбициозно Габрово“, Габровската търговско-промишлена палата, РСО „Централна Стара Планина“, представители на бизнеса и граждани.

В своето представяне г-н Ганев акцентира върху значението на Стратегията за икономическото развитие на Габрово и региона, което има пряко отношение към иновациите, публично-частните партньорства и научната дейност. Той разясни основните мерки, обвързани с конкретни направления, като развитие на иновационна еко система и изграждане на необходимата иновационна инфраструктура; разработване на нормативна уредба със стимули за инвеститорите, дигитална трансформация на индустрията; развитие на кръгова икономика; Инвестиции в човешки капитал; регенерация на кафяви терени; маркетиране, брандиране и промотиране на региона и др.

Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021–2030г. представя профила на региона и основните страни в интелигентната специализация в Габрово. В документа са идентифицирани приоритетни области и са предвидени мерки, с които се цели стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции и създаване на по-благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места.

С Проекта на документа може да се запознаете ТУК.

Презентация от представянето на Стратегията – ТУК.

Зимна обстановка в община Габрово на 4 февруари
4 февруари 2022
Таня Христова обжалва Плана за управление на Парк „Българка“, който застрашава строителството на тунела под връх Шипка
7 февруари 2022