От днес /03.02.2022 г./ ще бъде ограничено на движението на ППС в участък от ул. „Роден край“, поради свличане на земни маси откъм ул. „Малуша“.

В периода на ограничението улица „Роден край“ ще бъде ту пикова, тъй като изходът й към ул. „Малуша“ ще бъде затворен за ППС.

Прилежащите на улица „Роден край“ имоти ще бъдат достъпни единствено от ул. „Градище“.

Община Габрово ще предприеме необходимите действия по възстановяване на участъка.

ПОКАНА за обществено обсъждане на Плана за развитие на община Габрово
3 февруари 2022
Покана за публично обсъждане на Стратегията за интелигентна специализация
3 февруари 2022