Община Габрово е във финален етап от разработването и представянето на План за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

ПИРО Габрово определя средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и идентифицира ключови проекти за следващия 7-годишен период. Чрез заложените цели се осигурява пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

От днес, 19 януари 2022г., Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Габрово и приложенията към него са предоставени за обществено обсъждане.

Със съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете тук - https://vizia.gabrovo.bg/piro/

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 19 февруари 2022г. на e-mail: piro@gabrovo.bg или като попълните анкетната форма, публикувана ТУК.

Благодарим Ви за споделеното мнение. То е важно за Габрово!

Списък на места за продажба на мартеници
19 януари 2022
Още 460 хил. лева за патронажна грижа в Габрово
19 януари 2022