Започна изграждането на водоснабдяването на габровските села, разположени северно от пътя Габрово – Севлиево /под Витата стена/.

В ход е изпълнението на първия подобект от проекта, който включва селата Думници, Гайтани, Прахали, Поповци, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци. Останалите три села Драгановци, Музга и Яворец ще бъдат част от втори подобект.

Инвестицията ще осигури на 18 малки населени места в посока Севлиево водоснабдяване с питейна вода от язовир „Христо Смирненски“.

Строителните дейности включат изграждане на 20,7 км нови водопроводи, 2 нови помпени станции и ремонт на общо 13 съществуващи.

Водоснабдяването на отделните села ще се осъществи чрез хранителни водопроводи от магистралния водопровод до съществуващите водоеми, които също ще бъдат ремонтирани. Ще бъде изградена и втора нова Помпена станция „Здравковец“ - в края на магистралния водопровод, която ще захрани селата Здравковец и Влайчовци.

Миналата година Община Габрово получи от държавата 4 200 000 лв. именно за водоснабдяването на селата под Витата стена, вкючително за селата Драгановци, Музга и Яворец. 

 

Завърши реконструкцията на външната и вътрешна ВиК мрежа на съставните села на кметство Кметовци
7 декември 2021
Регионалната библиотека получи субсидия от Национален фонд „Култура“
8 декември 2021