Кметът на община Габрово Таня Христова и председателят на Българската академия на науките академик Юлиан Ревалски подписаха споразумение за сътрудничество. Документът урежда формите на партньорство и процедурите за координация на съвместни дейности, които обхващат:

  • двустранен обмен на информация относно научни достижения, изследвания и резултати, имащи отношение към развитието на региона;
  • съдействие при разработването на експертизи, становища и други експертни оценки по проекти на нормативни актове, регионални стратегии и проекти;
  • помощ при разработването на регионални прогнози и оценки за състоянието и качествата на компонентите на околната среда и биологичното разнообразие; на методи, технологии и съоръжения, осигуряващи нови и възобновяеми източници на енергия; мониторинг на околната среда и на природните ресурси в региона, защита на населението, критичната инфраструктура и управлението на риска от природни бедствия и аварии; демографията; културното и историческо наследство; образованието;
  • организиране и участие в съвместно организирани образователни и квалификационни програми.

Това е второто споразумение за сътрудничество, което кметът на община Габрово подписва с Българската академия на науките. По - рано през деня Таня Христова присъства на официалното откриване на международната научна конференция УНИТЕХ, която се провежда за 21 пореден път в кампуса на Технопарка на Техническия университет.

„Винаги в началото на това събитие си припомняме къде се намираме, че Габрово е технологичното сърце на България, че тук мехатрониката, машиностроенето, компютърните науки и иновативните нови производства определят облика не само на местната икономика, но и престижа на това научно заведение", каза Таня Христова.

"Намираме се в пространствата на един комплекс където вече малко повече от година наистина се твори приложна наука, която е адекватна на случващото се около нас и може да бъде в полза на бизнеса и общността като цяло.

Община Габрово вече години наред усилено работи за развитието си като зелен, приобщаващ, интелигентен и иновативен град. С ангажираността ни да сме част от Конвента на кметовете ние споделяме общата визия  и цел, че градовете ни трябва да станат въглеродно неутрални  и устойчиви спрямо климатичните промени.

Вярвам, че докладите и разработките, които сте получили и ще обсъждате по време на конференцията до голяма степен са насочени към нови, зелени и иновативни идеи, част от които биха могли да бъдат въведени, чрез партньорство с бизнеса, в общността.“

Ново дарение от десетки хиляди лалета и нарциси ще оцвети Габрово през пролетта
19 ноември 2021
Кино-литературният фестивал "Синелибри" ще се проведе от 23 до 27 ноември
22 ноември 2021