В ход са дейности за подобряване на организацията на движението в улици с натрупано напрежение и предпоставки за ПТП, чрез регламентиране на паркоместа и въвеждане на еднопосочно движение.

Община Габрово възложи полагане на съответната хоризонтална маркировка за паркиране, като предстои поставяне и на вертикална, съгласно проект за организация на движението, която ще указва възможните посоки на движение, по следните улици:

  • ул. „Любен Каравелов“ – движението по нея ще бъде еднопосочно в тесния участък от ул. „Мадара“ до товарен портал на изхода на ул. „Димитричка Костова“ - в посока излаз към кръгово кръстовище до Спортна зала „Орловец“;

 

  • ул. „Цалоян Калоян“ – движението по нея ще бъде еднопосочно от пресечката с ул. „П. Славейков“ в посока Централен кооперативен пазар;

 

  • ул. „Елисавета Попантонова“  – движението по нея ще бъде еднопосочно - с вход от ул. „Юрий Венелин“ и изход през ул. „Иван Гюзелев“ към ул. „Райчо Каролев“, като в тупиковата част на ул. „Иван Гюзелев“ движението ще остане двупосочно, а в края на улицата ще се обособи място за обръщане;

В еднопосочната ул. „Д-р Петър Цончев“ маркировката следва да предотврати паркирането пред подходите към прилежащи сгради и имоти.

До края на тази седмица, с цел оптимизацията на възможностите за паркиране, ще бъде положена маркировка в благоустроеното междублоково пространство при ул. „Преслав“ и ул. „Ивайло“.

В началото на следващата седмицата започва полагането на хоризонталната маркировка в обновения участъка на кръстовището между улиците „Е. Манолов“, „Чардафон“ и „Баждар“, по новата пътна връзка между улици „Чардафон“ и „Скобелевска“, включително на прилежащия паркинг.

На местата, определени за маркиране са поставени уведомители информационни табели за гражданите с указание временно да не паркират в района.

 

 

Младежи изработиха и подариха герба на Габрово на Общината
30 юни 2021
Утре стартира 68-ата колоездачна обиколка на България. Следим я на живо и очакваме колоездачите в Габрово
30 юни 2021